Hvælving

Hvælving er en lydinstallation der kommer til at foregå d. 25.-27. september 2015 på platformen ved Østergro Tagfarms tagterrasse, på Østerbro i København.

Projektet tager udgangspunkt i de lyde der kommer fra området, som de høres på stedet. Ved at sammensætte dem i et forløb, der fremhæver særlige æstetiske aspekter, guider installationen lytteren gennem skiftende fokus på de rumlige forhold der kendetegner dette byrum.

Det er en undersøgelse af tagterrassens platform som et særligt sted, og af, hvilken atmosfære det skaber når man er hævet højt over byens pulserende trafik, og ikke længere er omringet af høje bygninger til alle sider.

Deltag i facebook-eventet her: Hvælving – en Atmosfærisk lydinstallation på taget – Camilles specialeprodukt

Når installationen er færdig vil der også komme lyd- og billeddokumentation på denne side.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s