Lydoptagelse af installationen

Lydene der blev afspillet bestod af optagelser fra stedet, manipuleret med effekter og redigeret til et 14 minutters forløb, der fortsatte i et loop. I løbet af de 14 minutter blev der fokuseret på henholdsvis ovenrummet hvor flyene dominerer, det omgivende byrum hvor man kan høre ekkoene nede fra gaderne, den menneskelige brug af tagterrassen og Østergros taghave, og den ellers både usynlige og uhørbare mængde af data, WiFi- og telekommunikation der flyver gennem rummet omkring én i den moderne storby. De afspillede lyde blendede ind og ud af de naturlige omgivelser, og blev akkompagneret af de evigt varierende lyde fra den levende by.

Her kan man høre en optagelse af installationen hvor bl.a. vind, helikoptere og motorcykler spiller naturligt med:

Feltoptagelser

IMG_8003I starten af september var jeg ude og foretage feltoptagelser, og for at observere og undersøge hvad det er for et sted.
Efter at have lyttet og analyseret, er jeg gået i gang med redigeringsfasen, og arbejdet med at skabe en installation der udforsker de æstetiske potentialer, ved den særlige atmosfære der opstår, når man står på toppen af byen og ikke er omgivet af andet end vind.

Her er lidt billeder fra processen:

.IMG_7951  IMG_7957 IMG_7981  IMG_7956   IMG_7988

Hvælving

Hvælving er en lydinstallation der kommer til at foregå d. 25.-27. september 2015 på platformen ved Østergro Tagfarms tagterrasse, på Østerbro i København.

Projektet tager udgangspunkt i de lyde der kommer fra området, som de høres på stedet. Ved at sammensætte dem i et forløb, der fremhæver særlige æstetiske aspekter, guider installationen lytteren gennem skiftende fokus på de rumlige forhold der kendetegner dette byrum.

Det er en undersøgelse af tagterrassens platform som et særligt sted, og af, hvilken atmosfære det skaber når man er hævet højt over byens pulserende trafik, og ikke længere er omringet af høje bygninger til alle sider.

Deltag i facebook-eventet her: Hvælving – en Atmosfærisk lydinstallation på taget – Camilles specialeprodukt

Når installationen er færdig vil der også komme lyd- og billeddokumentation på denne side.